h o w   i t   w o r k s   e a t   a   s t r e e t w h a t ' s   b e i n g   e a t e n